вторник, 24 март 2009 г.

КУЛТУРНА ИНИЦИАТИВА В ПАМЕТ НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВОБЩИНА ПЛОВДИВ – ОТДЕЛ
“МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”,
ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” ГРАД ПЛОВДИВ,
НЧ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” ГРАД ПЛОВДИВ И
СДРУЖЕНИЕ ЗА МОДЕРНА КУЛТУРА ГРАД СОФИЯ

ОРГАНИЗИРАТ СЪВМЕСТНА КУЛТУРНА ИНИЦИАТИВА
В ПАМЕТ НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ ПОД НАДСЛОВ
“СВЕТЛИ, СВЕТЛИ ОБРАЗИ НИ ДАЙТЕ...!”


І. Анотация и цел на инициативата

Преди 112 години, “в предвечерието на 11 май Алеко е в Пловдив с един виден столичен магистрат. Последният убеждава Алека да не ходи в Пещера, а да отиде с него във Фердинандово, гдето цъфтели рози. Но Алеко отговори: “Не мога братко, не мога – дума съм дал.” ... Този спомен от един приятел на Ив. Шишманов, символично, е отправната точка на това начинание по пътя към утвърждаване на ценностите, които ни завеща Алеко.
“Този народ, когато е имал светла точка отпреде си, когато му се е посочвала свята цел, той се е устремявал към тази цел с въодушевление, достойно за благородна и напредничава нация.”
Алеко Константинов


Целта на замислената инициатива е да се активизират културните връзки в национален мащаб с популяризирането на новите научни достижения в Алекознанието, както и да се търсят алтернативни варианти за насърчаване гражданските инициативи у младите хора.
Желанието ни е чрез този културен акт да отдадем почитта и преклонението си пред Алеко Константинов и да отбележим в навечерието на 11 май 2009 г. 112-та годишнина от неговата гибел.

ІІ.Предвидени събития за реализиране на инициативата:

1.Национален младежки конкурс за есе на тема:
“Алеко Константинов и гражданското общество”:
А: Регламент:
Обем до 2 стандартни машинописни листа (шрифт Times New Roman, размер 12). Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена от следната информация: име на автора, кратка автобиография, включваща предишни творчески изяви, възраст, пощенски адрес, телефон и еmail адрес за контакти.
Б: Възраст до 30 години
В: Адрес за изпращане на творбите: culture_@abv.bg
Адрес за изпращане на творби на хартиен носител или CD:
Град Пловдив 4000
Ул. “Божидар Здравков” № 3 А
ОУ “Алеко Константинов” /за конкурса “Алеко Константинов и гражданското общество”/

2.Национален конкурс за творби в областта на визуалните изкуства на тема:
“Алеко Константинов и планината”:
А: Регламент:
В конкурса могат да участват автори на творби от областта на графиката, живописта и скулптурата. Няма ограничение за избор на техника. Ограничения на размерите: за живопис и графика – не повече от 60/80 см, за скулптурата – не повече от 50 см. височина на творбите.
Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена от следната информация: име на автора, кратка автобиография, включваща предишни творчески изяви, възраст, пощенски адрес, телефон и еmail адрес за контакти.
Б: Адрес за изпращане на творбите: culture_@abv.bg. Снимките на конкурсните творби да са с размер не по малък от А4 във формат: .jpg, .eps, .tiff, .bmp, .png, .gif, .psd, .pdf.
Снимки на работи на хартиен носител или CD могат да бъдат изпратени на пощенски адрес: град Пловдив 4000
Бул. “Шести септември” № 160
НЧ “Алеко Константинов” /за конкурса “Алеко Константинов и планината”/

Номинираните кандидати ще бъдат уведомени, за да изпратят на хартиен носител творбите си за организиране на изложба.
В: Възрастови групи:
-до 18 години
-до 30 години

3.Конкурс по родолюбие: издирване на непубликувани материали, снимки, реликви, спомени, разкази от близки и родственици на Алеко:
А: Регламент:
Всяка конкурсна работа да бъде придружена от следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-адрес за контакти, име на училище или институция, от която кандидатства.
Б: Възрастови групи:
-до 18 години
-до 30 години
В: Адрес за изпращане на творбите: karnegy@abv.bg
Или на пощенски адрес:
Град Пловдив 4000
Ул. “Божидар Здравков” № 3 А
ОУ “Алеко Константинов” /за конкурса по родолюбие/

Г: Срок за представяне на творбите за трите конкурса: до 20 април 2009 г.
-Срок за оценяване на творбите и уведомяване на избраните за участие в инициативата:
до 10 май 2009 г.
Д: Компетентно жури с председател Гавраил Панчев – автор на тритомна биография на Алеко Константинов ще оцени конкурсните работи и ще определи наградените участници.


Е: Награди: Авторите на номираните от всяка категория творби ще бъдат наградени с уникален екземпляр от биографията на Алеко Константинов с автограф от автора Гавраил Панчев, а първите три отличени творби от всяка категория ще получат и парична награда. Ще бъде присъдена и една награда на интернет-читателите, които ще избират от публикуваните номинирани творби на сайта на ОУ “А. Константинов”: www.alekokonstantinovschoolpl.com

4.Отправяне покана към родственици на Алеко, за да присъстват на срещата с наградените творци и автора на тритомната биография на Алеко Константинов – Гавраил Панчев.
Поканените родственици на Алеко също ще получат екземпляр от биографията на Алеко Константинов с автограф от автора Гавраил Панчев.

5.Организиране на изложба с отличените творби – картини и музейни експонати.

6. Организиране на културна среща на 14 май 2009 г. от 18 ч. в галерия “Ромфея” Пловдив с автора на тритомната биография на Алеко Константинов - Гавраил Панчев, представен от проф. Светлозар Игов от Института по литература към БАН, и връчване на наградите на победителите от обявените конкурси.

за информация: culture_@abv.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар